top of page
Crystal Salt

14 November 2018

Vi var tvungna att bränna alla våra minnen

Jag är Arzu.

Turkisk polis vill ha mig, eftersom jag har varit engagerad i välgörenhetsarbete för att hjälpa underprivilegierade familjer och studenter.

Min man var affärsman och turkisk polis gick efter honom på grund av hans donationer till behövande studenter.

Allt vårt välgörenhetsarbete har behandlats som bevis för terroristaktivitet. Alla våra fastigheter konfiskerades. Någon anmälde mig till polisen medan jag försökte samla in pengar genom att sälja donationer av begagnade outfits på basarer.

Arresteringsorder har utfärdats mot mig och min man.

Eftersom våra liv var i fara flydde vi Turkiet genom att ta betydande risker. För närvarande försöker vår familj hålla fast vid livet under utmanande förhållanden.

Mitt brott är att ge stipendier och hjälpa de fattiga!

bottom of page