top of page

13 November 2018

En rapport från den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

udhr-cover.png

Artikel 16 i lag nr 5275 om verkställighet av straff och säkerhetsåtgärder, som godkändes  den 13 December 2004,3
Personer som har allvarliga hälsoproblem, nyligen har fött barn eller är gravida kan friges i väntan på rättegång och/eller deras fängelse kan skjutas upp. Denna bestämmelse gäller både för misstänkta i häkte och de som har dömts.

bottom of page