top of page
iwd-2022-women-diverse-umtoday.jpg

February 15, 2020

Förstå migrerande kvinnor
från Turkiet bättre

Förstå orsakerna till flyktingkvinnors invandring

Förening : Hand i Hand för kvinnor

Plats : Det äger rum i Norberg Mariagårgenkyrka den 7 mars 2020.

Ämne : Att förklara orsakerna till flyktingkvinnors immigration från Turkiet och vad de lämnade efter sig, uppmärksamma de svåra migrationsvägarna.

Mål : Vi hoppas att kvinnors solidaritet kommer att förverkligas med empatins och respektens broar i detta evenemang, där kvinnor från olika nationaliteter samlas inom ramen för den 8 mars, internationella kvinnodagen.

bottom of page