top of page

6 Februari 2019

Guerrilla Crafts Festivals projekt:
Fantasi till makt

Vi har framfört en önskan genom Gerillaslöjdsfestivalens projekt Fantasin till makten, och det är att "Snart vidtas starka och fria åtgärder för en fredlig framtid för kvinnors rättigheter".

bottom of page