top of page

HAND IN HAND FOR WOMEN

Vilka är vi?

​​

Vi är invandrarkvinnor bosatta i Sverige som uppmuntras att integreras och snickra sig in i olika aspekter av samhällslivet.

Our Objectives
Paper Leaves Cutouts

Våra värderingar

INTEGRATION

Anledningen till vår närvaro är att skapa ett integrerat samhälle i Sverige.  

RESPEKT  

Vi respekterar fullt ut alla sociala och kulturella skillnader mellan våra medlemmar.

JÄMLIKHET

  Vi tillhandahåller solidaritet lika till kvinnor från alla religioner, språk, raser och åsikter. 

Vårt uppdrag

Att erbjuda en plattform som ger kunskap, erfarenhet, nätverk och solidaritet till invandrarkvinnorna i Sverige som gör det möjligt för dem att stå på egna ben och underlätta deras integration i samhället.

Mint Paper Structures
Colorful Paper Cutouts

Vår vision

Att vara en kvinnosolidarisk förening som varje invandrarkvinna som vill förverkliga sin integration i Sverige på kortast tid lätt kan få tillgång till.

Våra mål

Invandrarkvinnor till:

 • Visa starkt och aktivt sin närvaro på alla områden av det sociala, kulturella, ekonomiska och politiska livet.

 • Att ge stöd för att fullborda deras integration i samhället är det främsta målet för alla våra projekt och evenemang. 

 • Tillhandahålla psykosocialt stöd för negativa effekter av invandrings- och asylprocesser på invandrarkvinnor. 

 • Att bilda digitala och deltagande plattformar. Att bilda mekanismer som kommer att minimera hindren och demotiverande faktorerna på kvinnors väg till social integration och hålla deras motivation kontinuerlig.

 • Att säkerställa invandrarkvinnors engagemang i alla områden av det sociala livet med utgångspunkt från det dagliga livet.

 • Att stödja invandrarkvinnor som har lyckats delta i det sociala livet och göra det möjligt för dem att stanna inom det aktiva sociala livet.

Pink Paper Structures
Blue Paper Cutouts

Vår strategi

 • Att arbeta för en stabil och sund integration av invandrarkvinnor i Sverige.

 • Att tillgodose invandrarkvinnors erfarenhet och kunskap och anpassa dem till Sveriges behov och realiteter för att stödja integrationen av invandrarkvinnor i Sverige.

 • Att samarbeta med lokala förvaltningar, NGO:s framstående aktörer på området och utbildnings- och hälsoinstitutioner för att skapa starka stödnätverk för kvinnor.

 • Att omvandla implementeringar av idéer och projekt som ska produceras till lokala och globala värden genom att blanda dem med universella språk som sport och konst.

 • Att dela kunskap och erfarenhet för att bidra till att förbättra Sveriges migrantpolitik. 

Våra projekt och handlingsplan

 • Att bedriva aktuell forskning om invandrarkvinnor för att stödja bättre informationsutbyte om migrationspolitik.

 • Att delta i kvinnliga nätverk för att spegla invandrarkvinnors perspektiv på lokala och internationella plattformar.

 • Att anordna utbildningar, paneler, konferenser, seminarier och workshops med innehåll och metoder genom att bestämma ämnen utifrån tid och behov, som våra medlemmar kommer att dra nytta av.

 • Att aktivt delta i lokala, nationella och internationella evenemang, konferenser och workshops som en förening, att utöka vårt potentiella nätverk av intressenter såsom lokala föreningar, icke-statliga organisationer framstående inom området, fondstyrelser och att överväga strategiska samarbetsmöjligheter.

 • Att tillhandahålla konsulttjänster för kvinnor som efterfrågar något stöd genom att utveckla samarbeten med flera tjänsteleverantörer som arbetar i Sverige.

Blue Paper Structures

Hand in Hand for Women är en icke-statlig, ideell och partipolitiskt obunden organisation. Organisationen positionerar sig på samma sätt som alla politiska åsiktsgrupper. Hand in Hand for Women är avlägset från alla ideologiska hierarkier eller diskriminerande diskurser.

bottom of page