top of page

Vårt Arbete

Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män och flickor och pojkar. Jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet utan en nödvändig grund för en fredlig, välmående och hållbar värld.

Hand in Hand for Women är en förening som kämpar för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Jämställdhet är det grundläggande värdet i vår förening.

Att arbeta för ökad jämställdhet är att arbeta för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att uppfattningar om kön begränsar oss. Föreningens rapporter och publikationer tjänar syftet med jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Sammanfattningsvis är syftet med inrättandet och projekten av Hand in Hand for Women att uppmuntra kvinnor att integreras ur ett socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv, också förhindra den ojämlikhet som kan vara ett resultat av språk, etnicitet och kön. . Vi tror starkt på och kämpar för jämställdhet. För att undanröja de hinder som hindrar integration och lika deltagande för de nyanlända invandrarkvinnorna i Sverige genomför vi dessa projekt. 

I dessa projekt samarbetar vi med flera organisationer som The SverigesKvinnoorganisationen,

 FOLK i Skärholmen, and Jobbtorget-unga skärholmen. Dessutom brukade vi samarbeta med ABF. 

En jämställd framtid är möjlig om vi kämpar för den.  Hand in Hand for Women kämpar för jämställdhet.

bottom of page