top of page

31 maj 2020

SEMINARIUM OCH SAMTAL

samtall.jpeg

KONSTEN ATT SÄTTA MÅL OCH UPPNÅ DEM

Plats: Karlbergsvägen 86A

Registrera dig endast om du är 100 % "engagerad"

Alicia Espinosa kommer att hålla en workshop om "Konsten att sätta mål och uppnå dem" med oss utlandsfödda kvinnor.

  Att skapa mål och delmål är nödvändigt för att kunna se vart du är på väg och förstå varför du gör det du gör. Tydliga mål som är lätta att utvärdera är ett stöd för att komma vidare i livet.


  Du kan ha tillräckligt med motivation samtidigt som du har utmaningen att nå ditt mål i livet.

Har du satt upp mål för hur du vill att ditt 2023 ska se ut?

  Platsen kommer att vara begränsad till 12 personer. Skulle du vilja vara en av dem?

Kom och fyll i formuläret.
👇👇👇👇👇

Digitalt samtal (under pandemidagar)

Digital Samtal är ett projekt kring en serie informativa seminarier som startade under de hårda pandemidagarna. I Digital Samtals projekt samarbetade Hand in Hand for Women med de framstående organisationerna för full integration av nyanlända invandrarkvinnor och förebygga ojämlikhet baserad på kön och migration i Sverige.

Vi anordnar informativa samtal om kvinnorättskamp i Sverige med hjälp av 'Digital Samtal'. 99 kvinnor har deltagit i detta projekt under tre samtal.

Women Colleagues
Young Businesswomen

PROJEKTMÅL

Att informera invandrarkvinnor som samlats  Svensk Konversation – Digital Fika  projekt mer om det svenska samhället.

För att påskynda integrationen.

 

Att uppmuntra kvinnor på det sociala området genom att öka medvetenheten om sociala regler, kvinnors rättigheter och möjligheter,

 

Att underlätta tillgången för kvinnor från alla regioner i Sverige som deltar i Svensk Konversation – Digital Fika till den information som är nödvändig för deras liv.

Project Goal

ANVÄNDNINGSMETOD I DIGITAL SAMTAL

Talare som deltar i Digital Samtal uppmanas att skicka sina anteckningar på sitt tal till Hand in Hand for Women minst fem dagar före presentationen. Målet är att uppnå detta:

  • Hjälp alla deltagare att läsa och förstå Digitala Samtalens text i förväg genom att skicka ett e-postmeddelande till alla deltagare.

  • Uppmuntra modet att aktivt ställa frågor på svenska om Samtal, som är medvetna om ämnet.

Girl Using Laptop
Method

Första talaren för Digital Samtal var med den svenska kvinnolobbyn  Kvinnolobbys organisationssekreterare Anna Stina.


Digital Samtal, gjord med 26 nya kvinnor, genomfördes i en rolig och lärorik miljö med ömsesidiga problem. Baserat på den feedback som inkommit beslöts att fortsätta det digitala samtalet med nya ämnen.

Vi anordnade i samarbete med ABF Norra Stockholms län  den andra Digital Samtal  för kvinnor. Talare var Irene Opira, generalsekreterare för RIFFI. Irene presenterade RIFFI i allmänhet och projekt som RIFFI gör för nyanlända kvinnor.

Digital Samtal är helt gratis.

Glöm inte att vi kvinnor är starkare tillsammans!

Följ oss för att inte missa vår nästa Digital Samtal.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

AnnaStina Johansson, organisationssekreterare för Sveriges Kvinnolobby

26 juni 2020

Som Hand-in-hand för kvinnor håller vi vår första ”Digitala Samtal med AnnaStina Johansson som är organisationssekreterare för Sveriges Kvinnolobby den 26 juni 2020.

 

Vi tackar AnnaStina uppriktigt för att hon lyfter viktiga frågor om kvinnors rättigheter och Kvinna Lobbys projekt inom detta område. Det var så spännande att göra en sådan videokonferens med AnnaStina.

 

Vi vill också tacka Nihan, som var moderator för programmet, och andra deltagande kvinnor för deras stöd och intresse.

 

Vi glömde inte våra nya deltagare kvinnor tack vare dem för deras mod, delade med sig och uttryckte sina livserfarenheter.

 

Hand in hand for women kommer att fortsätta sina projekt och arbetar inom detta område som en "Digital Samtal" och "Digital Fika". Dina bidrag, stöd och närvaro är mycket värdefulla för oss. Alla kvinnor kan följa vår förening för att få reda på nya samtal. Vi tycker att det är viktigt att vara tillsammans för att utveckla oss själva och bli starkare kvinnor. En 'Digital Samtal' med riffimigrantkvinnor är på väg.

Sveriges Kvinnolobby
Digital Samtal 1
Titta nu

August 7, 2020

Irene Opira, generalsekreterare för RIFFI
(Riksförbundet Internationella Föreningen Fem-Inclusion)

Vi, Hand in Hand for Women, höll vår andra Digital Samtal med Irene Opira som är generalsekreterare för RIFFI i samarbete med ABF den 7 augusti 2020.

 

Vi tackar Irene för hennes deltagande och även för att hon tog upp viktiga frågor om kvinnors rättigheter och RIFFIs projekt. Det var ett stort nöje för oss att dra nytta av Irenes kunskap och erfarenhet.

 

Än en gång vill vi tacka Nihan, moderatorn för vårt program, och alla våra deltagare. Vi är tacksamma mot våra nya deltagare för deras stöd och intresse.

handinhandforwomen~p~CDmOpz1Mtcb~2.jpg

Hand in Hand for Women kommer att fortsätta sina projekt för att vi vill få ny kunskap om olika möjligheter för alla kvinnor i Sverige.

 

Alla kvinnor är välkomna att följa vår förening för att få reda på nya samtal. Vi tycker det är spännande men också viktigt att vara tillsammans för att utveckla oss själva och bli starkare kvinnor!

RIFFI