top of page

DISKUSSIONSSERIE
Istanbulkonventionen

April 7, 2021

discussion-series.jpeg

Hand in Hand for Women diskussionsserie: Istanbul Convention

Genom att ta upp universella kvinnorättsfrågor i Sverige och internationellt har vi ökat medvetenheten för kvinnor att stå upp för sina egna rättigheter.
Och det har vi lyckats med genom att anordna ett stort seminarium som föreningens ordinarie arbete en gång om året för att informera invandrade kvinnor om jämställdhet och kvinnors rättigheter i Sverige.

Vi diskuterar Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen med experter och människorättsaktivister från Human Rights Association (IHD, Turkiet),Europeiska kvinnolobbyn,Sveriges Kvinnolobbyoch Folkets demokratiska parti (HDP, Turkiet).

I Turkiet gör ineffektivt statligt skydd för kvinnor och dålig rättslig respons till förövarna det svårare för varje dag att hålla kvinnors friheter intakta och liv säkra.

I Turkiet gör ineffektivt statligt skydd för kvinnor och dålig rättslig respons till förövarna det svårare för varje dag att hålla kvinnors friheter intakta och liv säkra.

Vi strävar efter att öppna en feministisk diskussion om konsekvenserna av utträde ur konventionen och ge ett kontinuerligt stöd och en röst som bidrar till kvinnoorganisationers protester i Turkiet.

Hand in Hand for Women anordnade en diskussion om Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen med experter och människorättsaktivister från Human Rights Association (IHD, Turkiet), European Women's Lobby, Swedish Women's Lobby och People's Democratic Party (HDP, Turkiet).

Det var en viktig händelse att ha talare från sådana värdefulla organisationer och diskutera Istanbulkonventionen ur internationella perspektiv.

Vi vill än en gång tacka våra deltagare. Det är bra att veta att inom denna jämställdhetsrörelse är vi inte ensamma.

Vi accepterar inte Turkiets utträde från Istanbulkonventionen.

Vi går inte tillbaka från våra länge omdiskuterade rättigheter!

#Istanbulkonventionen

#Istanbulkonventionen räddar liv

Sveriges Kvinnolobby

Europeiska kvinnolobbyn

DISKUSSIONSSERIE 2

WhatsApp Image 2022-10-18 at 8.13.43 PM.jpeg
Dotted Background

Gertrud Åström

WhatsApp Image 2022-10-18 at 12.29.06 PM.jpeg
WhatsApp Image 2022-10-18 at 12.29.06 PM (1).jpeg

Gertrud Åström berättade om kvinnors historia i Sverige och visade olika perspektiv och Zeynep Yilmaz berättade om sin resa i Sverige och nyanlända kvinnors perspektiv. Vi fick jättebra frågor från dig och det diskuteras.


Nyanlända kvinnors roll, kommunal och statlig roll samt lokal roll diskuterades. Allt pekar mot att vi måste hjälpa varandra och arbeta tillsammans för att kämpa för jämställdhet.

Gertrud Åström säger att "Tig inte, var inte rädd, våga säga sanningen, så börjar förändringar".

Jämställdhetsintegrering

och

jämställdhetsarbete


Gertrud Åström är en företags- och organisationsledare med jämställdhetspolicy och könsintegration som område ​_d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813b_6cpertise I den jämställdhetspolitiska utredningen tog hon fram Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Hon har skapat 3R-metoden för jämställdhetsanalys och arbetar även internationellt bland annat inom ramen för EU:s Östersjöstrategi. Gertrud Åström var ordförande i Sveriges Kvinnolobby mellan 2009-2015 och sitter nu i EWL:s styrelse. Under flera år var Gertrud Åström generalsekreterare och verkställande direktör på Ordfront.


Hon driver ett eget företag med fokus på jämställdhet och hållbarhet. Hon har varit expert i Agenda 2030-rådet i Stockholms stad och sitter i det strategiska rådet för forskningsprogrammet Creaternity. På båda ställena efterfrågas hennes gedigna kunskaper och erfarenhet då jämställdhet är både ett krav och en drivkraft för att nå målen för Agenda 2030 som helhet. Gertrud Åström utsågs till Årets yrkeskvinna 2014 och 2018 till hedersdoktor i filosofi och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Exempel på rubriker på Gertrud Åströms föreläsningar:
– Arbeta för jämställdhet i Sverige och i världen
– Jämställdhet är ingen kvinnofråga, jämställdhet är ett uttryck för en allmän mänsklig strävan
- Kunskapsresa - jämställdhet och social utveckling (längre föreläsning på 3 timmar)
- Jämställdhetsintegrering - mål, strategi, operationalisering
- Jämställdhetsintegrering - strategi för förändring
- Lika integration - gravitationspunkt
- Jämlikhet - varför, vad, var, hur, vem, när?
- Agenda 2030 - hållbarhet ur ett jämställdhetsperspektiv
– Jämställdhet och kvinnoperspektiv
- Varför behövs CEDAW när vi har MR?
– Om vi vore guld värda – jämställdhet som prioritet och drivkraft

I kväll hade vi en annan modig kvinna. Hon heter Rana Yildirim bor inte många månader i Sverige. Hon är en ny ankomst och allt är nytt för henne men svårigheterna stoppar inte den fantastiska kvinnan. Hon integrerar sig med sitt instrument.

Musik har inget språk, musik för allas gemensamma poäng. Hon sprider glädje och musik överallt. Stort tack till Rana!

Att integrera sociala och kulturella är den perfekta vägen för nyanlända kvinnor. Följ oss och var med oss! "

Diskussionsserielag

Projektledare  

Hacer Korucu

Projektkoordinator 

Dilek Karal 

Projekt-team

Elif Alduman

Irem Nur Akin

Beyza Sahin

Discussion Series Team
bottom of page