top of page

CEDAW RAPPORT

cedav-1.webp

Den förväntade livslängden för lågutbildade kvinnor minskar, inkomstskillnaden mellan kvinnor och män är lika stor idag som för 25 år sedan och flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar. Det är några av slutsatserna i Svenska Kvinnolobbyn och CEDAW -nätverkets rapport om utvecklingen när det gäller kvinnors levnadsvillkor och jämställdhetspolitik.

Rapporten är en skuggrapport om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om kvinnors rättigheter, framtagen inför FN:s 10:e granskning av hur Sverige lever upp till konventionen.

Rapporten finns även tillgänglig på:

cedav-img1.jpeg
cedav-img2.jpeg

Torsdagen (17 februari) gick vi tillsammans med Malpuri (organisationssekreterare i Kvinnolobbyn) och andra vänner från andra kvinnoföreningar till ett härligt möte. Vi pratade om hindren och lösningarna för att integrera migrerande kvinnor i samhället och komma in i näringslivet.

Efter mötet tog vi ett foto med den utskrivna rapporten av en granskning av hur Sverige följer CEDAW-konventionen.

Detta var oerhört viktigt för oss eftersom vi är en del av CEDAW-nätverket och även bakom rapporten med några värdefulla organisationer. Eftersom vi bidragit till denna rapport som dussintals kvinnoföreningar.

I denna rapport har vi arbetat för regleringen av artikel 5. 'Stereotypa könsroller' och artikel 9. 'Medborgarskap'.

Dessutom deltog Hand in Hand for Women i FN:s (FN) konvention om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW) i Genève den 21 oktober 2019 och gjorde en presentation om "De utmaningar som invandrarkvinnor står inför i sina nya ursprungsländer”. Med detta syftade det till att öka medvetenheten i internationella plattformar om de problem kvinnor möter i de länder de migrerat till och att förbättra villkoren.

Problem för invandrade kvinnor

- Deltagande i utbildning och näringsliv

-Delaktighet och stöd i det sociala livet

var de ämnen som Hand in Hand for Women nämnde.

Vi är glada att vårt besök bidrog till att betona ett så viktigt kontrakt.

CEDAW är ett viktigt internationellt människorättsfördrag som syftar till att uppnå jämställdhet mellan könen över hela världen. Det hjälper kvinnor runt om i världen att åstadkomma förändring i sitt dagliga liv.

Vi är tacksamma över att vara en del av CEDAW-nätverket och det motiverade oss mycket för att kämpa för jämställdhet.

Det är en sådan ära att få göra viktiga saker för kvinnor!

bottom of page