top of page

OMSTÄLLNING OCH NYINDUSTRIALISERING KRÄVER JÄMSTÄLLDHET

WhatsApp Image 2022-09-19 at 1.54_edited.jpg

19–20 maj 2022:


Sveriges första kvinnoparlament samlas för att diskutera om omstrukturering och nyindustrialisering kräver jämställdhet med Sveriges kvinnoorganisation, Vinnet, Sveriges riksdag och flera kvinnoföreningar i riksdagen.

 Vi samlar talmän, riksdagsledamöter från alla riksdagspartier, kvinnoorganisationer, experter och experter till Sveriges första kvinnliga nationaldag för att diskutera och hitta lösningar på skeva fördelningsmönster som härrör från både ekonomisk utveckling och en jämlikt samhälle.

 Mansdominerade branscher får mer omfattande statligt företagsstöd jämfört med kvinnodominerade branscher. Företagande män får mer offentliga medel än företagande kvinnor, både räknat i kronor och i andel beviljade ansökningar 30 % till kvinnor och 70 % till män.

 Hand i hand för kvinnor har gjort ett viktigt bidrag om "Utlandsfödda kvinnors etablering och självförsörjning på arbetsmarknaden" på Sveriges första kvinnodag.

 Vi kräver att bygga en kvinnokommission med alla kvinnor i föreningen för att fokusera på integration av fler utrikesfödda kvinnor och få bättre möjligheter på arbetsmarknaden i Sverige.

 🔺Det är viktigast att skapa och stärka möjligheter på arbetsmarknaden och krav på integration av utrikesfödda kvinnor.

 🔺Att stärka utrikesfödda kvinnors förutsättningar att få arbete.

 🔺Att samarbeta med utrikesfödda kvinnors makt och erfarenheter för att ge bättre möjligheter för dem i samhället.

 🔺Vi kräver ekonomisk frihet och ett liv som inte är beroende av män.

 Vi kräver att se mer uppsökande arbete och mer riktade insatser för att nå och stödja kvinnor som varken arbetar, studerar eller söker jobb.

bottom of page