top of page
WhatsApp Image 2022-09-13 at 9.00.26 AM.jpeg

Kulturella Resan
(Tillsammans för jämställdhet och integration)

kulturens-logo_edited_edited.jpg

Hand in hand for Women och Kulturens Bildningsverksamhet

samarbetar tillsammans i Kulturella Resan projekt

hihfw-logo.jpeg
Performing Ochestra

PROJEKTETS URSPRUNG

Kulturella Resan är ett socialt och kulturellt projekt för att stärka utrikes födda och nyanlända kvinnor i det svenska samhället. Och uppmuntrar nyanlända kvinnor att använda svenska språket och lära känna svensk kultur genom den svenska litteraturens kraft.


Vill du ha mer kulturella aktiviteter i sitt liv då delta i vår Kulturella Resan projektet? 

 

Utrikes födda och nyanlända kvinnor kommer att ha bra språkkompetens, nätverk och självförtroende genom att delta i kulturella verksamheter. Genom att delta på kulturella evenemang får de ökad kunskap om svensk kultur och deltar på platser och i sammanhang med många etablerade svenska personer.

Att påskynda integrationen av utrikes födda och nyanlända kvinnor genom att göra det möjligt för dem att delta i konstnärliga och kulturella aktiviteter som teater, opera, konserter, utställningar och museibesök utan kostnad.

 

(Eventbiljetterna kommer antingen att reserveras från relevanta institutioner på uppdrag av våra projektdeltagare som har valt det evenemanget i förväg, eller så kommer våra deltagare som går till ett evenemang med sin grupp att kunna få biljett avgiften om de visar upp biljetten till Kulturens Bildningsverksamhet)

PROJEKTENS MÅL

●Att möjliggöra för nyanlända kvinnor att umgås genom att delta i konstnärliga och kulturella aktiviteter.

●Att återintegrera kvinnor som mestadels är instängda i sina hem under pandemin, genom att anordna evenemang som teater, konserter, bio, opera, utställningar och olika museibesök. Bidra till och främja användningen av svenska.

●Att göra det möjligt för invandrare att fysiskt och gratis delta i aktiviteter som teater, konserter, opera, musik och film för att främja svensk kultur och påskynda deras integration i samhället.

●Att introducera svensk litteratur för nyanlända kvinnor genom att bilda grupper där de ska läsa svensk litteratur och föra diskussioner.

●Att tillhandahålla plattformar där invandrarkvinnor fritt kan uttrycka sina känslor. Kulturaktiviteter på svenska påverkar nyanlända kvinnors språkutveckling positivt och gör att de kan använda svenskan mer exakt och korrekt.

Abstract Painting
Art Gallery

●Använda litteraturens kraft för att stödja kvinnors mod att uttrycka sina känslor fritt. Samarbeta med svenska institutioner för att säkerställa att detta projekt sker på en plattform som passar syftet.

●Att öka invandrarkvinnans bidrag till samhället genom att få stöd från svenska volontärer i projektets alla skeden. Vilka metoder använder detta projekt?

●Detta sociala och kulturella integrationsprojekt är en utbildningscirkel som kommer att drivas fysiskt eller digitalt i hela Sverige.

●Cirkelledare och deltagare kommer att kunna delta i det sociala och kulturella integrationsprojektet digitalt eller fysiskt om de så önskar.

●Projektet kommer även att göras digitalt för att underlätta deltagandet.

●De som föredrar att delta fysiskt eller digitalt kommer att fylla i deltagandeformulär som läggs upp på sociala medier. Nyanlända kvinnor som fyller i dessa formulär kommer att placeras i grupper som passar deras språknivå.

HUR SKA VI VARA FYSISKA I DETTA PROJEKT

●Sociala och kulturella integrationsprojekt kommer att genomföras med grupper av deltagare vars språknivåer ligger nära varandra.


●Vårt mål är att erbjuda möjlighet att prata svenska i etablerade grupper.


●Varje grupp kommer att ha sällskap av en cirkelledare och de pratar svenska tillsammans.


●Grupper kommer att bestå av 4-5 deltagare, nyanlända kvinnor.


●Aktiviteter i projektet kommer att kommuniceras till alla deltagare och cirkelledare månadsvis via e-post. Aktiviteterna kommer att vara gratis inom olika kulturområden, till exempel; Teater, opera, konsert, museum och konsthallsbesök. Det kommer att vara begränsat med platser. Av denna anledning är det viktigt för grupper att göra sina bokningar i tid.


●Varje grupp är fri att välja aktivitet att gå med i sin grupp från det månatliga aktivitetsdiagrammet.

Ancient statues
Opera Singer

●Varje grupp kan delta i högst en gratis aktivitet per månad. (Om gruppen önskar kan de diskutera aktiviteten över en kopp kaffe efteråt.)


●Varje grupp kan delta i en fysisk, kulturell och social aktivitet en gång i månaden och sedan träffas minst en gång i veckan (fysiskt eller digitalt) och prata om evenemanget. Efter aktiviteterna kommer ytterligare möten att bildas enligt gruppens önskemål. Det kommer att vara viktigt att dela en speciell aktivitet tillsammans och dela våra känslor och tankar som de stunderna får oss att känna.


●Den diskussions- och talmiljö som hålls efter evenemangen kommer att bidra till utvecklingen av nyanlända kvinnors språk. Dessutom ska det bli spännande för deltagarna att lyssna och förstå varandras perspektiv, då aktiviteterna får olika effekter på varje deltagare.

●Grupper kan delta i en kulturell social aktivitet en gång i månaden och bör också träffas minst en gång i veckan. Om det finns grupper som vill träffas fler kan gruppdeltagarna själva bestämma dag, tid och hur många gånger.


● Varje grupp deltar en gång i en fysisk, kulturell och social aktivitet
månad och träffas sedan minst en gång i veckan (fysiskt eller
digitalt) och prata om evenemanget. Vi rekommenderar att varje möte
är minst 45 minuter lång.

●Biljetter till evenemangen kommer antingen att reserveras från relevanta institutioner på uppdrag av våra projektdeltagare som har valt det evenemanget i förväg, eller så kommer våra deltagare som går till evenemanget med sin grupp att kunna få biljettavgiften om de visar upp biljetten till kulturföreningen.

Film Preview

Kulturella Resa form till deltagare

Kulturella Resa affisch_edited.jpg

Kulturella Resas startdatum: 2023-09-11
Kulturella Resas slutdatum för den terminen: 2023-12-28
Nästa termin börjar i januari

..jpeg

Kulturella Resa form till volontär

Social och kulturell Integration

Sociala och Kulturella Integrationsprojekt Kulturella Resan Anmälningsblankett för Deltagare Stockholm, Uppsala och Jönköping 

Social och Kulturell Integration Team

Projektordnare

Hacer Korucu

Hanna Åsblom

Alexander Kirchhoff

Projektrevisor från HIHFW

Arife Mert

Projektassistenter i Stockholm

Irem Nur Akin

Cansu Er

Arife Mert

Selma Gulacti

Sevda Gocmez

Uppsala

Projektledare - Guler Bayri

Projektassistenter

Jönköping

Projektledare - Tuba Yasar

Projektassistent - Sefanur Ay

kulturens-logo_edited_edited.jpg
hihfw-logo.jpeg
bottom of page