top of page

DIGITAL FIKA RAPPORT

(Denna rapport är giltig under de första 3 månaderna av projektet. Hand In Hand For Women startade sig själv i detta projekt som var "Digital Fika" den 6 april 2020.

 I september 2020 samarbetade vi med ABF Norra Stockholms län för detta digitala projekt. Digital Coffee var en digital studiecirkel. Sedan bytte vi projektnamnet som var "Svenskt samtalsdigitalt kaffe" med ABF norra Stockholms län.)

Upprinnelsen till projektet: Det är ett socialt projekt som initierats för att säkerställa att kvinnor inte förlorar sina egna aktiviteter i sociopsykologiska termer och att deras utbildning i svenska inte avbryts under pandemidagarna då det sociala livet är begränsat.

Klicka på knappen nedan för projektsidan:

Levitating Objects

Upprinnelsen till projektet: Det är ett socialt projekt som initierats för att säkerställa att kvinnor inte förlorar sina egna aktiviteter i sociopsykologiska termer och att deras utbildning i svenska inte avbryts under pandemidagarna då det sociala livet är begränsat.

Projektmål

Att påskynda integrationen av nyanlända kvinnor i det svenska samhället,

 

Bidra till att lära sig språket i det samhälle de lever i,

Göra För att göra tiden de spenderar hemma under pandemidagarna lärorik,

 

Att få nya vänner genom att träna svenska i en digital miljö och säkerställa social sammanhållning genom att lära känna varandra.

Business Graphs

Finansiering av projektet

Lärare har inga ekonomiska förväntningar. Detta projekt genomförs på frivillig basis.

Projektregler

En projektgrupp bestående av 7 volontärer har bildats för ett sunt genomförande av projektet. Projektgruppen består av personer som tidigare varit projektsamordnare och författare, samt lärare och akademiker. Detta team genomför projektet steg för steg med möten som hålls en gång i veckan i den digitala miljön.

Laptop

Projektgenomförande

För att förverkliga vårt projekt, som föddes som en idé, efterfrågades stöd från våra svenska vänner, lokalföreningar och kommuner per post.

Med tillkännagivandena de gjorde via sina egna sociala medier-konton nåddes personer som skulle stödja projektet att öva svenska språket.

Alla deltagare i Digital Fika-projektet är kvinnor som precis kommit till Sverige.

Med erforderligt stöd startades projektet och en ansökningsblankett utarbetades.

Utarbetade ansökningsformulär Facebook, Instagram etc. Kvinnor som vill lära sig svenska och frivilliga svenska lärare nåddes genom att dela dem på sociala medier.

Dussintals kvinnor som bor i olika regioner i Sverige ansökte om Digital Fika. De sökande grupperas efter sin svenska språknivå.

Grupperingar

SFI A

 

SFI B

 

SFI CD

 

GRUND

Uppdelad i SAS

 

Grupper består av 3/4 deltagare som är villiga att lära sig och en frivillig svensklärare. Alla deltagare utan att lämna hemmet ringer minst en gång i veckan, 45/60 minuter med Zoom, WhatsApp eller Skype etc.

För att förverkliga vårt projekt, som föddes som en idé, efterfrågades stöd från våra svenska vänner, lokalföreningar och kommuner per post.

Med tillkännagivandena de gjorde via sina egna sociala medier-konton nåddes personer som skulle stödja projektet att öva svenska språket.

Alla deltagare i Digital Fika-projektet är kvinnor som precis kommit till Sverige.

Med erforderligt stöd startades projektet och en ansökningsblankett utarbetades.

Utarbetade ansökningsformulär Facebook, Instagram etc. Kvinnor som vill lära sig svenska och frivilliga svenska lärare nåddes genom att dela dem på sociala medier.

Dussintals kvinnor som bor i olika regioner i Sverige ansökte om Digital Fika. De sökande grupperas efter sin svenska språknivå.

Veckans närvaro 

Woman Typing

Feedback om Digital Fika

Nya vänskaper har skapats från norr till söder, öster till väster om Sverige genom digitalt kaffe. Deltagarna uppmuntras att prata svenska i en vänlig och varm miljö.

Alla deltagare hade möjlighet att öva på svenska språket utan att lämna sina hem under pandemidagar, förutsatt att det är minst en dag och en timme i veckan.

Varje grupp har fått frihet att välja ett ämne, vilket gör att de kan upptäcka nya intresseområden och få tillgång till information.

Två separata frågeformulär utarbetades för cirka 133 deltagare och 28 lärare. Enkäten skickades till varje deltagare via e-post.

Detta är vår första undersökning angående Digitalt kaffe och pågår fortfarande i våra sociala medier.

Nedan kan du se frågorna vi har ställt till de som har deltagit i Digital Coffee. Just nu har 74 personer svarat på frågorna och fyllt i enkäten.

 

Vi har gjort en analys genom de svar vi har fått / vi har analyserat de svar vi har fått.

Projektanalyser

bottom of page