top of page
2.jpg

Lokalpolitisk Jämställdhetsdebatt

Hur ska fler utrikes födda kvinnor i Stockholm kunna komma i arbete, försörja sig själva och ta makten över sina egna liv? Vad krävs för att alla flickor ska må bra och känna sig trygga i skolan? Hur ska straffriheten för vålds- och sexualbrott stoppas och utsatta kvinnor skyddas?

 

På internationella kvinnodagen 2022 anordnade Sveriges Kvinnolobby tillsammans med Hand in hand for women, Daisy och Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta en lokalpolitisk utfrågning om jämställdhet med fokus på utrikes födda kvinnors rättigheter.

 

Debatten ägde rum på Rinkeby bibliotek och var en del av initiativet Kvinnor krokar arm som verkar för ett samhälle fritt från våld mot kvinnor.

Medverkande politiker:

Emilia Bjuggren (S) – oppositionsborgarråd Katarina Luhr (MP) – jämställdhets-, miljö- och klimatborgarråd Andréa Hedin (M) – ledamot arbetsmarknadsnämnden Anna Rantala Bonnier (Fi) – ersättare socialnämnden Patrick Amofah (C) – ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Medverkande representanter från Hand in hand for women som ställde frågor till politikerna: Hacer Korucu Zeynep Yilmaz Fatima Mavigöz Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

bottom of page