top of page

Tillsammans för Jämställdhet och Integration

Hand in hand for Women och Kulturens bildningsverksamhet hade fått bidrag från Jämställdhetsmyndigheter för att samarbeta för utrikes födda och nyanlända kvinnor tillsammans till " Tillsammans för Jämställdhet och Integration" projekt i 2023. 


Projektets målgrupp var utrikes födda och nyanlända kvinnor som bor i socio/ekonomiska utsattas område i Stockholm, Jönköping och Uppsala. I verksamheten var aktiva med flera delar som var föreläsningar, Kreativa kvinnors kurser, Kulturella Resa och Digitala Fika i Stockholm, Jönköping och Uppsala. 


Kreativa Kvinnor
Verksamheten Kreativa Kvinnor riktade sig till utrikes födda och nyanlända kvinnor som har kompetens och erfarenhet av olika hantverk och som vill förbättra sin svenska och komma in i samhället.
Vi erbjöd kurser, workshops, marknader och hantverk festivaler på olika platser i Sverige för att bygga nätverk och främja ekonomisk frihet. Deltagarna får även lära sig att utnyttja sina konstnärliga talanger och kunskaper. Utöver själva skapandet ligger fokus på att deltagarna också ska kunna förbättra sin svenska och komma in i samhället. I projektet träffas kvinnor från flera ålders generationer då vi har deltagare i åldrarna.
Verksamheten kommer att fortsätta att utvecklas genom att inkludera kvinnor från alla åldersgrupper, unga som gamla och målet var att uppmuntra kvinnor i svenska samhället i Stockholm, Uppsala och Jönköping. I verksamheten kan få kvinnor att delta i konst- och kulturellaktiviteter och få sysselsättningsmöjligheter.
Tillsammans för jämställdhet och integration projekt gav  viktiga lösningar på kvinnors social isolering, att nå och uppmuntra många kvinnor som är nya i Sverige i flera städer med hantverk kurser och workshops med stöd av jämställdhetmyndighetens bidrag.


Kulturella Resan:
Kulturella Resan verksamhet var aktiv i Stockholm, Jönköping och Uppsala och arbetade för att påskynda integrationen av nyanlända kvinnor genom att göra det möjligt för dem att utan kostnad delta i både konstnärliga och kulturella aktiviteter såsom exempelvis teater, opera, konserter, utställningar och museibesök. Genom verksamheten får kvinnorna även träna på det svenska språket, då vi efter evenemangen diskuterar våra upplevelser i en studiecirkel. Utrikes födda och nyanlända kvinnor har bra språkkompetens, nätverk och självförtroende genom delta i kulturella verksamheter. Kvinnorna får ökad kunskap om svenska kultur och deltar på platser och i sammanhang med många etablerade svenska personer.


Digital Fika:
Verksamheten var aktiv i Stockholm, Jönköping och Uppsala och syftar till att hjälpa att nyanlända kvinnor att förbättra sin svenska och få nya vänner genom digitala fikastunder. Vi använts digitala plattformar som Zoom, Teams och WhatsApp för att göra det enkelt för alla att delta, var man än bor. Mötena sker varje månad.

bottom of page