top of page

KVINNORÖRELSEN KRÄVER ATT SVERIGE STÖDJER DEN FEMINISTISKA FRIHETSREVOLUTIONEN I IRAN MED ALLA TILLGÄNGLIGA MEDEL

WhatsApp Image 2022-10-12 at 10.07.58 PM.jpeg

Sverige måste på allvar stå upp för iranska, kurdiska, afghanska och saudiska kvinnors kamp. Svenska kvinnorörelsen kräver att den avgående och tillträdande regeringen agerar snabbt och kraftfullt för att stödja befrielserörelsen. Det borde vara självklart för Sverige, ett föregångsland för jämställdhet och kvinnors rättigheter, att stå på de mest förtryckta kvinnornas sida. Den feministiska revolutionen pågår nu och tar inte hänsyn till att Sverige har en övergångsregering.

Jina (Masha) Amini greps av den iranska moralpolisen för att hon bar sin slöja för löst. Hon dog i fångenskap kort därefter. Hennes död har väckt protester runt om i landet och globalt. Allt fler kvinnor och tjejer samlas, demonstrerar, tar av sig slöjan och klipper sig.

De protesterar mot att kvinnor och flickor inte får klä sig som de vill, men också mot annan diskriminerande lagstiftning. Iransk civilrätt säger att mannen är familjens överhuvud. Gifta kvinnor kan inte skilja sig eller skaffa pass utan makens samtycke. Våld och våldtäkt inom äktenskapet är lagligt. Kvinnor är avstängda från sportevenemang och förbjudna att sjunga offentligt. Även om många kvinnor har en utbildning är det bara runt 13 procent som har ett betalt arbete. Förtrycket av kvinnor och flickor i Iran känner inga gränser.

Iranska kvinnor riskerar sina liv och har nu gått ut på gatorna i protest. På många håll har deras kamp vuxit till en bredare rörelse för demokrati och frihet för alla, som också kämpar för kurdernas rättigheter. Mobiliseringen har hittills mötts av brutalt våld från den iranska regimen. Hittills har över 125 människor dödats. Trots det fortsätter protesterna. Det vi bevittnar är en feministisk frihetsrevolution bland några av världens mest förtryckta kvinnor och flickor. Genom historien har kvinnor och flickor stått på barrikaderna för sina egna och sina barns rättigheter. Gång på gång har de slagits ner men kommit upp igen. Detta kräver styrka, beslutsamhet och mod. Det mod vi nu ser hos kvinnor och flickor i Iran är utan motstycke. Då räcker det inte att tala vid demonstrationer inför svensk publik eller göra uppmuntrande jubel i sociala medier. Vi måste göra allt vi kan för att stödja kvinnorna och flickorna i Iran i deras kamp.

Den svenska kvinnorörelsen stöder ovillkorligen våra iranska systrars kamp. Vi kräver att Sverige, EU och det internationella samfundet gör allt som står i deras makt för att stödja iranska kvinnors kamp och säkerställa deras säkerhet. Detsamma gäller kvinnor i länder som Afghanistan och Saudiarabien som också lever under omänskliga förhållanden och där varje försök att organisera sig brutalt krossas. De kan nu hämta kraft från den feministiska revolutionen i Iran. Så länge en kvinna är bunden är ingen kvinna fri.

Svenska kvinnorörelsen fördömer förföljelsen, fängslandet, tortyren och det dödliga våldet mot kvinnor i Iran. Den samlade svenska kvinnorörelsen kräver:

●Att Sverige officiellt stödjer den feministiska frihetsrevolutionen och verkar för att det internationella samfundet ska fördöma regimen, återkalla den svenska ambassadören från Iran och hävda kvinnors frihet och rättigheter i alla kontakter med Iran, Saudiarabien och Afghanistan i utrikes- och handelspolitiken.

●Att svenska organisationer och företag som fortfarande är verksamma i Iran ska bidra till att dokumentera övergrepp som sker och bidra till att föra information in och ut ur landet samt att de svenska och internationella företag som tillhandahåller internet och telefoni ska i strid med regimen , tillhandahålla kanalerna för folket.

●Att de EU-sanktioner som pågår mot regimen i Iran beslutas och snabbt implementeras. Vi vill också se liknande, hårda sanktioner mot regimerna i Afghanistan och Saudiarabien, tills en förbättring för kvinnors rättigheter har skett.

●Att svenskt bistånd till kvinnors och flickors rättigheter i Iran och Afghanistan skalas upp under lång tid framöver och att medel öronmärks till kvinno- och flickorganisationer för den fortsatta kampen för deras rättigheter. Sverige bör också verka för att EU och FN startar särskilda insamlingar.

●Att Sverige lever upp till internationella konventioner, att kvinnor från Iran, Saudiarabien eller Afghanistan som utsätts för könsrelaterad förföljelse får uppehållstillstånd i Sverige. Ingen av dessa kvinnor ska utvisas från Sverige. Sverige måste verka för att alla europeiska länder ger dessa kvinnor uppehållstillstånd i EU-länder. Sverige måste också verka för att EU skapar säkra vägar bort från det brutala förtrycket.

●Att Iran utesluts från internationella idrottsmästerskap, som till exempel det kommande fotbolls-VM. Svenska fotbollförbundet och FIFA ska stå upp för alla kvinnors rätt att träna och delta i idrott.

Swirl

Regeringen bör omedelbart sammankalla alla riksdagspartier för att stödja den feministiska frihetsrevolutionen. Kampen pågår nu och kan inte vänta. Låt inte Irans kvinnor och flickor tystas för alltid.

Undertecknad av:
Alexandra Pascalidou, ordförande, UN Women Sverige
Amanda Lundeteg, VD, Stiftelsen Allbright
Amineh Kakabaveh kvinnorättsaktivist, tidigare riksdagsledamot och ordförande i VHEK
Anne-Marie Morhed, ordförande, KAF Kvinnliga Akademikerförbundet
Bella Battaglioli, Verksamhetschef, Kvinnojouren Anna
Bernardita Nunez, verksamhetschef, Terrafem
Birgitta Sevefjord, ordförande, mosterpatrull
Britt-Marie S Torstensson Ordförande Winnet Sweden
Bulle Davidsson, ordförande, Kvinnor i Svenska kyrkan
Camilla Wagner, ordförande, Fredrika Bremer förening.
Cecila Silfwerbrand, ordförande, SKEN
Christine Olsen, ordförande, Niejda
Elsy Hedlund, ordförande, Internationella kvinnoförbundet
Emma Knaggård Wendt, generalsekreterare, Ägarskifte
Ewa Larsson, ordförande, Gröna kvinnor
Gertrud Åström, ordförande, Östersjöfreden
Gunnel Hall, ordförande i KvinnorKan
Hacer Korucu, president, Hand i Hand för kvinnor
Iante Holmberg, ordförande, Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Irada Söderberg, ordförande, Föreningen Förenade Kvinnor
Jenny Westerstrand, ordförande, Roks
Kerstin Åkare, ordförande, DEA-föreningen
Klaudia Jagne, ordförande, Riksförbundet Internationale Föreningen Fem -Inclusion - (RIFFI)
Lisel Naeslund, ordförande i Birth Rights Sweden
Maria Johansson, ordförande FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder
Maria Rashidi, president, kvinnors rätt
Marie Trollvik, ordförande, Lönepilotsarna
Olga Persson, ordförande, Unizon
Seyran Duran, president Kurdistans kvinnoförbund
Sofia Kühner, ordförande, Kvinnliga Läkarförbundet
Susannah Sjöberg, ordförande, Sveriges kvinnoorganisationer
Susanne Sznajderman-Rytz, ordförande, WIZO Sverige
Teresia Gamme och styrelsen för Queens of Kalmar
Walla Carlsson, ordförande, EQ kvinna

Public Demonstration
bottom of page