top of page
Kvinnorörelsen uppmanar Turkiet att inte lämna Istanbulkonventionen
12.jpeg

Idag, på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, demonstrerar vi tillsammans med vår medlemsorganisation Sveriges Kvinnolobby för att säkerställa att Turkiet ansluter sig till Istanbulkonventionen.

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtalet om våld mot kvinnor i Europa och Turkiet var det första landet att underteckna det 2012.

I år hotar dock den turkiska regeringen att överge konventionen eftersom högt uppsatta politiker hävdar att den hotar traditionella familjevärderingar.

Sveriges kvinnolobby och Hand in Hand for Women demonstrerar idag för att Turkiet ska hålla fast vid internationella åtaganden om kvinnors rättigheter och för att fler länder ska ansluta sig till konventionen. Läs mer via hemsidan.

123.jpeg

Jämställdhetsmyndigheten

Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby, kommer att delta i Sveriges CSW65 Side Event: Changing norms, promotioning rights. Kraften och effekten av konventioner idag kl. 15.00.

Istanbulkonventionen är allmänt erkänd som det mest långtgående rättsligt bindande instrumentet för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet som en kränkning av mänskliga rättigheter.

 

Webinariet kommer att utforska den praktiska implementeringen och effekten av dessa normer och standarder för bättre skydd och stöd, för förbättrad lagstiftning, policyer, tjänster och diskursen om våldet kvinnor och flickor upplever och hur de får stöd och bemyndigande.

För mer information om Istanbul Convention, klicka på knappen nedan:

bottom of page