top of page
Politisk förföljelse och korsningar av våld mot kvinnor i Turkiet:
"Berättelser om tvångsmigranter"

7 Mars 2020

Capture.webp

BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!!

Hand in Hand for Women släpper en rapport med titeln "Politisk förföljelse och korsningar av våld mot kvinnor i Turkiet: Berättelser om påtvingade migranter."


Denna rapport fokuserar på kvinnliga vittnen till den nuvarande politiska förföljelsen i Turkiet.


Rapporten belyser genusaspekten av politisk förföljelse, tortyr och misshandel som kombineras genom att hämta förstahandsdata via djupintervjuer med överlevande från sådant våld, tortyr och misshandel.

Denna korta rapport syftar till att:
▪ Att understryka den massiva utbredningen av politisk förföljelse och kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet som påverkar tusentals människor inklusive kvinnor och barn
▪ Att integrera genusaspekten i studier om tortyr och misshandel och våld mot kvinnor i Turkiet under internering/fängelse
▪ Att uttrycka berättelserna om påtvingade migranter från Turkiet för att skapa bättre förståelse för deras närvaro i Europa

Vi hoppas att vår rapport kan tjäna en sådan ömsesidig förståelse, förtroende bland dessa invandrarkvinnor och deras nyligen angränsade samhällen; bättre och välkomnande socialpolitik för invandrare och flyktingar. Vi siktar också på att överföra sådana djupa berättelser kommer att belysa ett visst skede av historien.

bottom of page