top of page
Gradient Background

Kvinnors Rättigheter

På den kommande internationella kvinnodagen,


  Malmös Akademiska Förening och andra kollektiva organisationer från olika länder där en kvinnas rättigheter kränks, bland dem fanns länder som:
  Afghanistan, Palestina, Turkiet, Kina, Iran, Irak och Ukraina.

Vi lyssnade på flera kvinnor som kommer från olika länder där och de berörde kränkningarna av kvinnors rättigheter i sina länder och i hela världen.

Hacer Korucu har berättat om de uppmärksammade kränkningarna av kvinnors rättigheter i Turkiet.
Hon berörde också kränkningarna av kvinnors rättigheter, som ökade i och med Turkiets avsteg från Istanbulkonventionen.

Vi önskar att alla kvinnor i hela världen ska leva i frihet

  Vi vill tacka alla deltagare och besökare!

bottom of page